Goos de Boer
Goos de Boer

Ja hoor, weer een aardbevingsclub

Toe maar. Weer een club er bij. De zoveelste. De vergadertafel wordt steeds langer, terwijl de Groninger bodem vrolijk door beeft.

De nieuwe remedie is een rijksdienst. Voor gaswinning. Of beter: tegen aardbevingen. Vraag is of Groningen blij moet zijn met de zoveelste vergaderclub. Weer een nieuwe loot aan de BV Aardbevingen.

Er zijn al zoveel clubs die zich van achter de vergadertafel over het Grote Leed van Groningen buigen. Alsof je een emmer leeggooit:

 • Dialoogtafel. Opgezet om vertrouwen bevolking terug te winnen. Voorzitters: Jacques Wallage (PvdA) en Jan Kamminga (VVD). Jaarlijks budget: 600.000 euro. Ook NAM en ministerie EZ zitten aan tafel. Onderverdeeld in twee stuurgroepen, een stafgroep en zes werkgroepen. Toch wil terugwinnen vertrouwen maar niet lukken.

 • Technische Commissie Bodem Beweging (TCCB). Adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging. Zetelt in Den Haag. Commisie van deskundigen met als voorman oud D66-bestuurder Dick Tommel.

 • Technische Commissie Bodem (TCBodem). Ook te Den Haag. Adviseert overheden over alles wat er onder de grond gebeurt. Met name aan ministeries Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Voorzitter: oud PvdA-gedeputeerde van Drenthe Ali Edelenbosch.

 • Stuurgroep Gaswinning. Ziet er op toe dat onderzoeken naar gaswinning ‘zorgvuldig en voortvarend worden uitgevoerd’. Met oud VVD-gedeputeerde Tanja Klip (nu Dijkgraaf) als voorzitter en een technisch adviseur van TNO als lid.

 • Commissie Bijzondere Situaties. April vorig jaar in het leven geroepen om mensen die door de aardbevingen psychisch of financieel zwaar in de knel komen, de helpende hand te bieden. Werkt via bestaande hulpverlenende instanties. Komt nauwelijks iets van terecht. Blijkt tandeloos. Onder voorzitterschap van de hoogste baas van het UMCG, Jos Aartsen.

 • Ombudsman Gaswinning. Is oud-burgemeester Leendert Klaassen (CDA). Laat zich gedoseerd kritisch uit over gang van zaken, maar kan gezien de grote hoeveelheid klachten over de afwikkeling van de schade weinig potten breken.

 • Commissie Bodemdaling. Regelt het voorkomen van schade door bodemdaling en compenseert schade als gevolg van die bodemdaling. Is 200 miljoen euro uitgekeerd aan met name waterschappen. Particulieren met schade door bodemdaling vangen bot. NAM heeft in commissie fikse vinger in de pap.

 • Centrum voor Veilig Wonen. Is consortium van bedrijven, waar onder Arcadis. Met dat adviesbureau werkte NAM ook al nauw samen. Centrum neemt schade-afwikkeling en versterken panden van gasconcern over. Net gestart in tijdelijk onderkomen in Appingedam. Bouwt nieuw pand, waar zo’n 200 mensen gaan werken. Op afstand van NAM, maar niet volledig los van gasconcern. Wordt gadegeslagen door Commissie van Toezicht, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn; oud VVD-bestuurder.

 • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Toezichthouder. Sinds deze zomer geleid door inspecteur-generaal Harry van der Meijden; oud Shell-topman. Mijdt in tegenstelling tot zijn voorganger Jan de Jong contact met de buitenwereld.

 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Registreert aardbevingen in ons land. Heeft onlangs meetnetwerk in Groningen uitgebreid.

 • Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Onderzoeksinstituut dat in opdracht van minister EZ veel onderzoek doet naar verband tussen gaswinning en aardbevingen.

 • Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Organisatie met gezag. Startte een jaar geleden met onderzoek naar gevolgen gaswinning voor Groningen. Conceptrapport is uitgelekt. Is vernietigend over rol bij gaswinning van ministerie EZ, NAM, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en onderzoeksinstituten als KNMI en TNO.

Een jaar geleden stond boos Groningen op de ruiten van het gemeentehuis van Loppersum te beuken. Binnen maakte de onverzettelijke Henk Kamp zijn ontwerp-gasbesluit bekend. Met het grotendeels afsluiten van vijf gasputten bij Loppersum als belangrijkste wapenfeit.

Ondanks de inspanningen van bovengenoemde organisaties is Groningen geen steek verder. Sterker nog: het draagvlak is alleen maar verder afgenomen.

Wel roeren de Groningse bestuurders zich krachtiger dan ooit te voren. Met – voor een deel – dank aan de aanstormende statenverkiezingen. En de beving bij de stad, die veel bestuurlijke ogen pas echt opende.

Hun eis: de gaskraan moet verder dicht. Kamp is duidelijk als altijd: geen denken aan. Om de Groningse bestuurders wat tot bedaren te brengen, heeft hij een ander speeltje in petto. Een heuse rijksdienst. Keurig voorgekauwd door Dialoogtafel-voorman Jacques Wallage, die er als eerste mee kwam.

Weer een nieuwe club, met een nieuw pand en ongetwijfeld een voorman/vrouw uit politieke hoek. Inclusief een Raad van Toezicht uit bestuurlijk circuit.

Kost veel tijd, euro's en vergaderuren om dat op te tuigen.

En dat leidt lekker af……

De blogs op deze site zijn geschreven op persoonlijke titel en vallen derhalve niet onder de eindredactionele verantwoordelijkheid van RTV Noord.